ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิ์วงศ์บ้านฉกาจช่องโคร.ร.บ้านบิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
2นางสาวโสตรศรี ศรีธรรมานุสารชุมชนโนนแดงเกษียณอายุ 
3นางสุพรรษา เนาวคุณบ้านหันเตยร.ร.ไตรคามสามัคคี อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1